Zmiany dotyczące kosztów uzyskania przychodów w 2021 roku wynikają z tytułu stosunku pracy, stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy i pracy nakładczej. Warto dowiedzieć się, w jaki sposób wpłyną na podatek do zapłaty w 2022 roku.

Koszty uzyskania przychodów – czy w 2021 roku nastąpiły zmiany w tym zakresie?

Koszty uzyskania przychodu to wydatki poniesione w celu otrzymania przychodu. Mogą obejmować dojazdy do pracy lub inne działania. Wykazuje się je w sekcji C PIT-37 lub też sekcji D PIT 36. Koszty uzyskania przychodów mogą pomniejszyć podatek w 2021 roku. W przeciwieństwie do ubiegłych lat ustawodawca nie wprowadził żadnych zasadniczych zmian w zakresie obowiązujących w skali podatkowej, regułach stosowania i wysokości tak zwanych zryczałtowanych kosztów pracowniczych oraz uwzględniania przy zaliczkach na pdof kwoty zmniejszającej podatek

Według skali podatkowej w 2021 roku nalicza się go według wartości 17% i 32% stawki, w zależności od wysokości uzyskanych dochodów. Przedstawione stawki obowiązują wszystkich podatników. Obejmują zaliczki na pdof oraz roczne zeznanie. Ponadto w odniesieniu do tych należności ustawodawca w 2021 roku zachował niepodlegające zmianie zasady stosowane w trakcie roku podatkowego i wysokość kwoty zmniejszającej podatek, która ma być uwzględniona przy obliczaniu zaliczek na pdof. W praktyce oznacza to, że dochody podatnika, które nie przekraczają rocznie kwoty 85 528 zł, zmniejszają podatek o wartość 525,12 zł rocznie. Z kolei dochody podatnika przekraczające kwotę 85 528 zł powodują, że zaliczki nie obniża się o kwotę zmniejszającą.

Sposób ustalania w rozliczeniu rocznym ostatecznej kwoty zmniejszającej podatek dla osób o dochodach rocznych do 127 000 zł

W 2021 roku u osób o dochodach rocznych w wysokości nieprzekraczającej 8 000 zł kwota zmniejszająca podatek wyniesie 1360 zł. Oznacza to, że nie mają obowiązku zapłacenia podatku. Z kolei u podatników, których dochody za 2021 będą oscylować w przedziale od 8 000 zł do 13 000 zł, kwota zmniejszająca podatek wyniesie pomiędzy 1360 zł a 525,12 zł. W odniesieniu do podatników o rocznych dochodach większych niż 13 000 zł i nie wyższych niż 85 528 zł kwota zmniejszająca podatek została określona na 525,12 zł. W stosunku do roku ubiegłego zmianom nie uległ również sposób ustalania w rozliczeniu rocznym ostatecznej kwoty zmniejszającej podatek dla osób o wyższych dochodach. W tym rozumieniu u podatników, u których podstawa opodatkowania jest wyższa od 85 528 zł, ale nie przekracza 127 000 złotych, kwota będzie się zmniejszała, osiągając wartości od 525,12 do 0 zł. Z kolei po przekroczeniu rocznego dochodu w kwocie 127 000 zł kwota zmniejszająca podatek nie będzie przysługiwała.

Koszty uzyskania przychodu a osoby pracujące na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych

Prawo podatkowe obowiązujące w 2021 roku nie przewidziało zmian związanych z tak zwanymi zryczałtowanymi kosztami pracowniczymi, o których mowa w artykule 22 ust. 2 ustawy o pdof. Miesięczne, zarówno podstawowe, jak i podwyższone koszty wynoszą bowiem odpowiednio 250 zł i 300 zł. Oznacza to, że roczne limity kosztów dla jednego stosunku pracy przy podstawowych kosztach to 3000 zł. Z kolei dla osób zatrudnionych na kilku etatach – 4500. Dla podatników korzystających z kosztów podwyższonych przy zatrudnieniu na jednym etacie ich wysokość oscyluje w granicy 3600 zł. Z kolei na kilku etatach 5 400 zł. 

W 2021 roku pozostały niezmienione także zasady stosowania i wysokość kosztów uzyskania. Chodzi o umowy zlecenia i umowy o dzieło, a także dochód z praw autorskich. Wynoszą one odpowiednio 20% i 50%.

W 2021 roku nie nastąpiły żadne zmiany, które mogłyby zasadniczo wpłynąć na obniżenie lub zwiększenie kwot zmniejszających podatek. Dotyczy to nie tylko osób prowadzących działalność gospodarczą, ale również wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych w postaci umowy o dzieło, umowy o przekazaniu praw autorskich bądź też umowy zlecenia.

https://www.e-pity.pl/abc-podatki/koszty-uzyskania-koszty-podwyzszone/

Inspirowane: Bttp.pl – doradztwo podatkowe Warszawa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You May Also Like

Jak transportować towary wrażliwe?

Transport towarów wrażliwych to jedno z największych wyzwań logistycznych. Produktom tego typu…

Praca sezonowa dla cudzoziemca – jak ją załatwić?

Przedsiębiorcy, którzy zamierzają zatrudnić cudzoziemców do pracy sezonowej, między innymi w rolnictwie,…

Skuteczne kampanie reklamowe w wyszukiwarkach

Od wielu lat jedną z najpopularniejszych strategii marketingu digitalowego jest reklama w…

Co wyznaczają pachołki drogowe?

Pachołki drogowe, choć najczęściej spotykane w wariancie niskim, bo zaledwie 30 cm,…