Elektryzujące opinię publiczną raz po raz wybuchające pożary składowisk odpadów zmusiły ustawodawców do działania. W konsekwencji podjętych prac legislacyjnych doszło do nowelizacji Ustawy o odpadach. Jej wejście w życie wymusiło na niektórych przedsiębiorcach konieczność sporządzania operatów przeciwpożarowych. Co to za dokument? Kiedy jest wymagany? Co powinien zawierać?

Operat przeciwpożarowy – co to jest? Kiedy jest wymagany, a kiedy nie?

 

Operat przeciwpożarowy to dokument określający wymagania, które wynikają z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego, jego części albo innego miejsca magazynowania odpadów. Zgodnie z nowelizacją Ustawy o odpadach sporządzić muszą go ci przedsiębiorcy, którzy ubiegają się o:

W założeniu operat przeciwpożarowy ma służyć walce z pożarami składowisk odpadów. Dlatego należy go uzgodnić w drodze postanowienia z właściwym terytorialnie komendantem Państwowej Straży Pożarnej.

Co ważne, operat przeciwpożarowy nie jest wymagany, jeśli zezwolenia lub pozwolenie ma dotyczyć zbierania, przetwarzania lub wytwarzania wyłącznie odpadów niepalnych. Problem polega na tym, że nie ma w Polsce przepisów definiujących „odpady palne”. Jednak zgodnie z opinią Ministerstwa Środowiska (z dnia 25 września 2018 r.) o kwalifikacji odpadów decydują ich właściwości. Ułatwienie stanowi załącznik 2a do Ustawy o odpadach, który zawiera “NIEWYCZERPUJĄCY WYKAZ KATEGORII ODPADÓW NIEPALNYCH”.

Żeby więc określić, czy w danym przypadku konieczny jest operat przeciwpożarowy, należy dokonać oceny odpadów na podstawie wiedzy merytorycznej oraz literatury. W razie kłopotów można posiłkować się także opinią Państwowej Straży Pożarnej.

Żeby więc określić, czy w danym przypadku konieczny jest operat przeciwpożarowy, należy dokonać indywidualnej oceny na podstawie wiedzy technicznej lub udokumentowanych badań. W tym celu wykorzystuje się opinie rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, inżynierów pożarnictwa lub instytutów badawczych i ośrodków naukowych.

Warto jednak pamiętać, że ostatecznie to organ, do którego kierowany jest wniosek o zezwolenie lub pozwolenie na gospodarowanie odpadami, zadecyduje, czy dokument dotyczy odpadów palnych. Jeśli odpowiedź będzie twierdząca, a wniosek o zezwolenie/pozwolenie nie będzie zawierał operatu przeciwpożarowego, wówczas organ wezwie wnioskodawcę do uzupełniania braku w określonym terminie.

Operat przeciwpożarowy – kto może go sporządzić?

 

Operat przeciwpożarowy to istotny dokument. Dlatego może być wykonany wyłącznie przez osobę, która dysponuje stosownymi uprawnieniami. Co więcej, powinien on spełniać wszystkie wymogi formalno-prawne. Dlatego jego opracowanie warto powierzyć specjalistom. To gwarancja, że będzie on sporządzony zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i standardami jakości.

Zgodnie z polskim prawem, operat może być opracowany przez:

  • rzeczoznawcę do spraw przeciwpożarowych (w każdej sytuacji),
  • inżyniera pożarnictwa lub inżyniera w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, o ile organem wydającym decyzję jest starosta.

Co powinien zawierać operat przeciwpożarowy?

 

Operat przeciwpożarowy to dokument składający się z dwóch części – opisowej i graficznej. Powinien on zawierać wiele informacji. Jedną z najważniejszych jest wskazanie dokładne miejsce magazynowania odpadów. Jak wynika z doświadczeń funkcjonariuszy PSP, miewają oni problem ze zidentyfikowaniem miejsca magazynowania odpadów palnych. Dlatego należy jednoznacznie wskazać, w jakiej części zakładu lub w której hali mieści się magazyn odpadów.

Kolejną istotną kwestią jest precyzyjne określenie kodów odpadów i ich nazw. W operacie przeciwpożarowym nie może zabraknąć także:

  • opisu procesu technologicznego,
  • określenia maksymalnych ilości odpadów,
  • określenia sposobu postępowania na wypadek pożaru odpadów,
  • informacji na temat obiektu (np. powierzchni, liczby kondygnacji),
  • oceny zagrożenia wybuchem zarówno pomieszczeń, jak i przestrzeni zewnętrznych,
  • informacji o klasach odporności pożarowej i ogniowej elementów budowlanych,
  • informacji dotyczących drogi pożarowej,
  • informacji o tym, w jaki sposób instalacje użytkowe (np. wentylacyjna, grzewcza, gazowa) zostały zabezpieczone przeciwpożarowo.

Warto pamiętać także o tym, że operat przeciwpożarowy nie jest instrukcją bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla zakładu. Kopiowanie jej zapisów nie ma sensu, gdyż operat odnosi się do miejsc magazynowania odpadów.

źródło: Ekomeritum.pl – pozwolenia wodnoprawne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You May Also Like

Jak transportować towary wrażliwe?

Transport towarów wrażliwych to jedno z największych wyzwań logistycznych. Produktom tego typu…

Koszty uzyskania przychodu – zmiany w 2021 roku

Zmiany dotyczące kosztów uzyskania przychodów w 2021 roku wynikają z tytułu stosunku…

Praca sezonowa dla cudzoziemca – jak ją załatwić?

Przedsiębiorcy, którzy zamierzają zatrudnić cudzoziemców do pracy sezonowej, między innymi w rolnictwie,…

Skuteczne kampanie reklamowe w wyszukiwarkach

Od wielu lat jedną z najpopularniejszych strategii marketingu digitalowego jest reklama w…