Outsourcing ekspertów IT to rozwiązanie, z którego korzysta coraz więcej przedsiębiorców. Utrzymanie własnego działu IT sporo kosztuje i wiąże się z koniecznością dopełnienia przez pracodawcę wielu obowiązków. Wynajem specjalistów IT nie tylko stanowi źródło oszczędności dla firmy, ale również zwalnia z szeregu formalności. Na czym jednak polega? Jak wygląda procedura współpracy z podmiotem świadczącym outsourcing pracowników IT?

Outsourcing ekspertów IT – jak wygląda w praktyce? Dlaczego warto się na niego zdecydować?

 

Outsourcing ekspertów IT polega na udostępnieniu przedsiębiorcy pojedynczego specjalisty (body leasing) lub zespołu specjalistów (team leasing) do wykonania konkretnej pracy. W modelu tym eksperci są wypożyczani na czas realizacji zadania, a po jego zakończeniu najczęściej kończą współpracę z leasingobiorcą. Bywa jednak, że przedsiębiorca na stałe włącza ich w struktury organizacji, oferując zatrudnienie.

Oprócz przedsiębiorcy i ekspertów IT w modelu tym uczestniczy trzeci podmiot – firma świadcząca usługi outsourcingu (leasingu). To ona jest odpowiedzialna za dopełnienie wszelkich obowiązków i formalności, które wynikają ze stosunku pracy. Czynności te są wkalkulowane w cenę usługi, która najczęściej przyjmuje formę ryczałtu za realizację projektu lub roboczogodziny eksperta.

Współcześnie firmy coraz chętniej korzystają z tej opcji. Podstawowym atutem outsourcingu ekspertów lub zespołów ekspertów IT są niższe koszty. Przedsiębiorca nie musi bowiem zatrudniać pracownika, a co za tym idzie ponosić kosztów związanych z nawiązaniem stosunku pracy. To, ile ostatecznie zyska on na outsourcingu, zależy od marży firmy świadczącej usługi. Dzięki body i team leasingowi przedsiębiorca:

  • nie przejmuje się kosztami wypowiedzenia i odprawy,
  • nie prowadzi akt pracowniczych,
  • nie ponosi kosztów wypłaty chorobowego, świadczeń socjalnych czy też wynagrodzenia za urlop,
  • nie odprowadza zaliczek na podatek dochodowy.

Niższe koszty i mniej obowiązków to niejedyne atuty outsourcingu ekspertów IT. Przedsiębiorcy cenią także możliwość doboru pracownika (zespołu pracowników) o odpowiednich kompetencjach i doświadczeniu. Przekłada się to na efektywność prac i zwiększa szansę na to, że projekt zakończy się sukcesem.

Outsourcing specjalistów i zespołów IT – jak wygląda procedura współpracy z zewnętrzną firmą?

 

Na rynku funkcjonuje wiele firm, które świadczą usługi outsourcingu ekspertów i zespołów ekspertów. W większości przypadków procedura współpracy wygląda podobnie. Przedsiębiorca wypełnia formularz kontaktowy na stronie www leasingodawcy – zostawia swoje dane i krótko określa, kogo szuka.

Teraz to firma zewnętrzna przejmuje pałeczkę. Kontaktuje się z przedsiębiorcą, najczęściej przed upływem 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia, i omawia jego potrzeby. Jeżeli klient nie chce czekać, może od razu zadzwonić i porozmawiać z przedstawicielem firmy lub wybrać inną formę kontaktu, np. za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Jeśli przedsiębiorca jest zadowolony z wyników rozmowy, podmioty podpisują prostą umowę o outsourcing. Firma zewnętrza wyznacza dla przedsiębiorcy dedykowanego rekrutera, który w pierwszej kolejności zajmuje się zebraniem szczegółowych wymagań względem eksperta (ekspertów), a także poznaniem firmy, jej kultury organizacyjnej i specyfiki projektu. Następnie przechodzi do poszukiwań specjalisty zgodnie z ustalonymi wytycznymi.

To, ile czasu zajmie rekruterowi znalezienie eksperta (zespołu ekspertów), zależy od wielu czynników. Jeśli przedsiębiorca stawia wysokie i specjalistyczne wymagania, okres oczekiwania na kandydatury może się przedłużyć. Jednak im większą bazą ekspertów IT dysponuje firma outsourcingowa, tym łatwiej jej znaleźć kandydatów spełniających wymagania przedsiębiorcy. Najlepsi są w stanie przedstawić pierwsze kandydatury w mniej niż 3 dni od podpisania umowy.

Outsourcing ekspertów i zespołów IT to rozwiązanie, które pozwala uelastycznić funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Ogranicza koszty działania firmy, a także daje możliwość korzystania z know-how ekspertów. Nic więc dziwnego, że jest to coraz chętniej wykorzystywane narzędzie.

źródło: Teamquest.pl – oferty pracy IT

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You May Also Like

Czym powinna wyróżniać się prezentacja naukowa w PowerPoint?

Zasady tworzenia prezentacji naukowych w Power Point nie odbiegają znacząco od praktyk…

Gratowniki, fazowniki i wiertła stopniowe Polledri

W pełni profesjonalne narzędzia Polledri to kompleksowe rozwiązania oferujące skuteczną i precyzyjną…

Czy cena ma wpływ na jakość paneli fotowoltaicznych?

Panele fotowoltaiczne stanowią jeden z najważniejszych elementów wpływających na sprawność instalacji. Dlatego…

Sprężarki spiralne bezolejowe – zasady działania i zastosowanie

Nowoczesne sprężarki spiralne bezolejowe dedykowane są aplikacjom wymagającym najwyższej jakości sprężonego powietrza. …