Transport zwłok wymaga zachowania odpowiednich procedur i musi być zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Polskie przepisy bardzo dokładnie regulują zasady przewożenia ciała i prochów osoby zmarłej. Każdy profesjonalnie działający zakład pogrzebowy ma obowiązek przestrzegać wszystkich zasad pod groźbą surowych kar. Przepisy te dotyczą nie tylko transportu zwłok na terenie państwa polskiego, ale również sprowadzania ich z zagranicy.

Jak zorganizowany jest przewóz ciała osoby zmarłej – środki transportu wykorzystywane do tego celu

Kwestię przewozu ciała osoby zmarłej dokładnie reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i pozwoleń oraz zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich. Wszystkie te zasady są bardzo dokładnie określone przez Konwencję Wiedeńską, głównie artykuł 37, a także ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Firmy pogrzebowe świadczące profesjonalne usługi funeralne muszą zadbać o to, aby cały proces transportowania zwłok czy prochów przebiegał w zgodnej atmosferze, z zachowaniem powagi i szacunku dla osoby zmarłej, a jednocześnie z uwzględnieniem prawa międzynarodowego.

Przewożenie zwłok może odbywać się wyłącznie wyspecjalizowanymi środkami transportu przeznaczonymi do tego celu. Są one przystosowane do transportu osób zmarłych. Posiadają specjalne oznakowanie i odizolowaną od szoferki część przeznaczoną na umieszczenie ciała bądź prochów.

Konstrukcja wewnętrzna tych pojazdów umożliwia skuteczne zabezpieczenie trumny bądź urny przed jej niekontrolowanym przesuwaniem się, upadkiem czy też uszkodzeniem, wynikającym z poruszania się w ruchu lądowym.

Jak zbudowane są profesjonalne karawany?

Profesjonalne karawany, oprócz wydzielonej strefy na przewożenie zwłok lub prochów, są wyposażone także w niezbędne preparaty dezynfekcyjne, jednorazowe rękawiczki ochronne i sprzęt myjąco-czyszczący.

Profesjonalnie działający zakład pogrzebowy zazwyczaj posiada flotę karawanów. Pojazdy te mają wszystkie niezbędne przeglądy okresowe, jak również zostają regularnie poddawane oczyszczaniu i dezynfekcji. Dzięki temu są bezpieczne nie tylko dla osób znajdujących się w tym pojeździe, ale również nie stwarzają zagrożenia epidemiologicznego dla postronnych uczestników ruchu drogowego.

Przygotowanie zwłok do transportu wymaga dezynfekcji pojazdu. Karawan musi być poddany tym zabiegom po każdym przewozie. Podłoga tego pojazdu jest wyłożona specjalnym materiałem odpornym na działanie środków chemicznych na bazie alkoholu.

Przed rozpoczęciem transportu zwłok, zakład pogrzebowy jest zobowiązany do szczelnego zalutowania trumny, tak aby nie nastąpiło jej przypadkowe otwarcie.

Karawan przeznaczony do przewożenia zwłok nie może być oczyszczany w miejscach przypadkowych czy w prowizorycznie zaaranżowanych punktach i stacjach myjących. To także pojazd, który jest wyposażony w szereg udogodnień, umożliwiających łatwe włożenie trumny i jej wysunięcie. Ponadto pojazd ten ma otwieraną klapę z tyłu, co ułatwia transport zwłok na cmentarz z wystawieniem trumny na widok publiczny.

Transport zwłok z zagranicy w ruchu lądowym

Karawany przystosowane do transportu ciała z zagranicy mogą poruszać się w ruchu lądowym. Osoba, która zmarła poza granicami państwa polskiego, może być przetransportowana w miejsce pochówku za pośrednictwem firmy pogrzebowej, organizującej tego typu uroczystości. Zasady bezpieczeństwa w takich przypadkach określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury o przewozie ładunków wymagających szczególnej uwagi.

Transport lądowy ciała z zagranicy odbywa się przy pomocy karawanów, które wykorzystywane są także na terenie Polski. Mogą one dostarczyć ciało osoby zmarłej na lotnisko lub prom, w celu dalszego przetransportowania jej do miejsca docelowego.

Zdarza się, że transport ciała z zagranicy odbywa się wyłącznie przy wykorzystaniu karawanów, szczególnie jeśli odległość pomiędzy dwoma państwami umożliwia wykonanie tego typu usługi. Działanie to wymaga zezwolenia polskiego uzyskanego u starosty, działającego w porozumieniu z inspektorem sanitarnym. Wniosek o przewóz karawanem zwłok z zagranicy składa najbliższa rodzina osoby zmarłej.

Bezpieczne i godne transportowanie ciała osoby zmarłej wymaga przestrzegania przepisów sanitarnych. Przystosowane do tego celu pojazdy mechaniczne – karawany, spełniają wszystkie wymagania, zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia, dotyczącym przewozu zwłok i szczątków ludzkich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You May Also Like

Walizki i torby podróżne z Chin – dobra jakość i modne wzornictwo

Zbliżający się sezon letni i wakacje to czas, kiedy wiele osób planuje…

5 powodów zdrowotnych, dla których warto chodzić na basen. Czy pływanie poprawi Twoje samopoczucie?

Regularne uczęszczanie na basen może nieść za sobą wiele korzyści, w tym…

Jak zorganizować bezpieczną pracę na wysokościach

Praca na wysokościach wymaga zastosowania odpowiednio dobranego sprzętu. Tylko wówczas można wykonywać…

Zdezaktualizowana dokumentacja papierowa — co z nią zrobić w firmie?

W myśl RODO surowo zabronione jest przechowywanie danych osobowych przez okres dłuższy,…